Voed jezelf

Geen kind en gezin is hetzelfde. Ieder gezin heeft zijn eigen regels en gewoonten. Binnen het coachtraject zoeken wij samen naar een gezonde(re) leefstijl, passend bij het kind, binnen het gezin en binnen de mogelijkheden die er zijn. Zo hebben wij met minimale financiële middelen en een beetje creativiteit mooie stappen weten te maken naar een gezonder en fitter leven. Lees HIER ons verhaal. 

 

Verwacht van mij geen strenge regels. Wij richten ons vooral op wat anders en beter kan om zo op een fijne manier gezond, gelukkig en sterk op te groeien. Daarbij ga ik er natuurlijk wél vanuit dat jullie inzet net zo groot is als mijn enthousiasme om jullie te begeleiden.

Geen dieet! Lekker Pûh!!!

 

Overgewicht bij kinderen is een steeds groter wordend probleem. Volgens cijfers van het CBS hebben momenteel 11 procent van de kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar overgewicht.

De methode van Lekker Pûh!!! Is dé simpele oplossing voor het opgroeien met een gezond gewicht. ‘Lekker Pûh!!!’ is een organisatie met gezondheidsprofessionals en actief in de landen Nederland en België. In Zwitserland en Frankrijk is ‘Lekker Pûh!!!’ bekend onder de naam ‘Hip & Healthy’. Wij zijn er voor jongeren in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar en hun ouders/verzorgers.

 

Er is geen sprake van het volgen van een dieet maar van een motiverende methode om kinderen en jongeren zelf te laten kiezen voor een gezonde leefstijl. De betrokkenheid van de ouders speelt hierbij uiteraard een grote rol.

Het zijn de kleine aanpassingen die het grote verschil maken, daar ben ik van overtuigd.

Het ‘Boek over jezelf’

 

De methode van ‘Lekker Pûh!!!’ is sterk in het opbouwen of (her-)vinden van het zelfvertrouwen. Daarvoor is ‘Het boek over jezelf’ ontwikkeld. In dit werkboek maakt het kind na ieder consult huiswerkopdrachten. Op een manier die past bij de leeftijd leert het kind met bepaalde situaties om te gaan zonder daarbij zijn of haar unieke identiteit te verliezen. Door ‘Het boek over jezelf’ ontdekt het kind zijn sterke kanten en ontwikkelt samen met het gezin een eigen oplossing voor situaties en eventuele obstakels.

‘Het boek over jezelf’ verandert voor jongeren vanaf 13 jaar in ‘Het l(e)efstijlboek’ waarin de benadering is afgestemd op de beleving van deze leeftijdsgroep/categorie.

 

 

Intensieve begeleiding

 

De begeleiding is individueel met in de eerste maand wekelijks een consult. In de tweede en derde maand zal er om de week een consult gepland worden. Vanaf de vierde maand vinden de consulten om de vier weken plaats.

Omdat iedere leeftijdsfase nieuwe situaties met zich meebrengt en de motivatie te behouden adviseren wij de ‘Lekker Pûh!!!’ begeleiding tot en met het 18e levensjaar van het kind.

 

 

Kosten

 

Het ‘Lekker Pûh!!!’ traject van 6 maanden bestaat uit een intakegesprek van één uur en 15 consulten van een half uur.

 

De kosten van een intakegesprek van 60 minuten: € 47,50

De kosten van een consult van 30 minuten:  € 37,50

 

 

Vergoedingen

 

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt een gedeelte van de ‘Lekker Pûh!!!’ consulten. Check van tevoren of je een vergoeding ontvangt van je zorgverzekeraar.

Meer weten over hoe ik werk met de ‘Lekker Pûh!!!’ methode?

In mijn gratis e-boek leg ik op een speelse en motiverende manier uit hoe je kinderen op kunt laten groeien met een gezond gewicht.

Klik op de afbeelding om het e-book te downloaden.

Christa Takens * Voedingscoach * Julianastraat 42 * 2411 CV Bodegraven

Tel.: 06-40759070 * Christa@watchrisweet.nl 

 ©️2019 Wat Chris Weet * Gemaakt door Hanja de Boer